Regulamin kina + sprzedaż drogą elektroniczną

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 – pobierz tutaj (PDF 131KB)

OŚWIADCZENIE RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 – pobierz tutaj (PDF 132KB)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH W INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM – pobierz tutaj (PDF 396KB)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KINA INSTYTUCJI FILMOWEJ “SILESIA-FILM”pobierz tutaj

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄpobierz tutaj