Spotkanie

min

Dariusz Gzyra – O krzywdzie zwierząt

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Gościem KME będzie Dariusz Gzyra – prezes stowarzyszenia Empatia, pionier weganizmu w Polsce

Temat: „O krzywdzie zwierząt”

Trudno jest znaleźć wycinek rzeczywistości wolny od przedmiotowego traktowania zwierząt. Zdecydowana większość cierpienia zwierząt ma miejsce w ramach obowiązującego prawa, które reguluje tylko tzw. dobrostan zwierząt (w dodatku tylko kręgowców), czyli sposób ich traktowania w ramach różnych sfer eksploatacji zwierząt. Ustawa o ochronie zwierząt pozwala na hodowanie i zabijanie zwierząt w ramach przemysłu spożywczego (mięso, nabiał, jaja) mimo, że nie potrzebujemy do życia i zdrowia produktów odzwierzęcych. Zgodne z ustawą jest również zabijanie zwierząt dla futer, czy wykorzystywanie ich  dla rozrywki człowieka (produkty i usługi, co do których zbędności nawet człowiek bez specjalistycznego wykształcenia nie ma wątpliwości). Nawet najbardziej trywialne potrzeby człowieka (smak, wygoda, moda, rozrywka) stoją ponad najbardziej podstawowymi potrzebami zwierząt (życie, swoboda, unikanie cierpienia i bólu). Prawa zwierząt innych, niż człowiek w świetle prawa faktycznie więc nie istnieją.

Dariusz Gzyra – działacz społeczny, publicysta, prezes stowarzyszenia Empatia, działającego na rzecz praw zwierząt; pionier weganizmu w Polsce; działa na rzecz upowszechnienia postawy szacunku dla zwierząt pozaludzkich.