Spotkanie

min

Prezentacja nowego kwartalnika kulturalnego Fabryka Silesia

Zapraszamy na promocję i prezentację pierwszego numer nowego kwartalnika kulturalnego Fabryka Silesia.

Podczas promocji zostaną ogłoszone wyniki ankiety redakcyjnej, w której znane osobistości naszego życia naukowego, kulturalnego i społecznego wybrały Kanon Literatury Górnego Śląska!

W pierwszej piątce najczęściej wymienianych autorów znaleźli się: Horst Bienek, Janosch, Joseph von Eichendorff, Henryk Waniek i Kazimierz Kutz. Dwaj ostatni zapowiedzieli udział w spotkaniu w „Rialcie”, a Janosch przysłał list z Teneryfy, który zostanie w „Rialcie” odczytany.

Ponadto odbędzie się debata Czy istnieje literatura śląska? Co wynika z ankiety..? z udziałem Krzysztofa Karwata, Aleksandra Nawareckiego, Szczepana Twardocha, Henryka Wańka i Jana F. Lewandowskiego.

Kwartalnik Fabryka Silesia jest czasopismem poświęconym zagadnieniom kultury na Górnym Śląsku – z misją rozpoznawania jego fenomenu kulturowego i towarzyszenia dokonującym się w tej sferze zmianom. Czasopismem analizy i refleksji kulturowej.

W pierwszym numerze piszą i wypowiadają się m.in. Janosch, Kazimierz Kutz, Zbigniew Kadłubek, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Karwat, Aleksandra Kunce, Jan Miodek, Feliks Netz, Tadeusz Sławek, Marek S. Szczepański, Grażyna Barbara Szewczyk, Michał Smolorz, Szczepan Twardoch, Henryk Waniek. Winietę kwartalnika zaprojektował znany grafik Roman Kalarus.

Kwartalnik wydawany jest w formacie A4, ma 100 stron. Jego wydawcą jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Redaktorem naczelnym jest Jan F. Lewandowski, sekretarzem redakcji Alicja Frimark. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą Zbigniew Kadłubek, Krzysztof Karwat, Szczepan Twardoch.