Film

Reż. J. Marsh

Wielka Brytania, 2011

93 min

Projekt Nim – projekcja + spotkanie

W cyklu: 6. Festiwal Kultury Ekologicznej ZIELONO MI !

Po projekcji spotkanie z profesorem Andrzejem Elżanowskim (zoolog, paleontolog, bioetyk, działa na polu humanitarnej ochrony zwierząt) – prowadzenie prof. Piotr Skubała.

W listopadzie 1973 roku, w klatce ośrodka badawczego ssaków naczelnych w Oklahomie, rodzi się mały szympans. Kilka dni później, jego matka dostaje uspokajający zastrzyk. Traci przytomność, a jej małe, płaczące ze strachu dziecko, w brutalny sposób zostaje jej odebrane na zawsze. Mały szympans nazwany zostaje Nim i trafia do rąk absolwentki psychologii, która sama jest już matką trójki dzieci. Za odpowiednim wynagrodzeniem ma go wychowywać jak własne dziecko. W ten sposób wchodzi w życie „projekt Nim” – jeden z najbardziej radykalnych w historii eksperymentów, który ma udowodnić, że szympans, wychowywany jak człowiek, może nauczyć się komunikować za pomocą języka.  Film Jamesa Marsha ukazuje cienką granicę, na której balansują ludzie zajmujący się ekologią. Stawia też pytanie o potrzebę zachowania dystansu wobec natury.

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski – zoolog i paleontolog. Studia odbył na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 1972 z zakresu zoologii). Doktorat z nauk przyrodniczych na UW uzyskał w 1979 (rozprawa: Badania kopalnych embrionów i model ewolucji rozrodu ptaków). Habilitował się w zakresie nauk biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim w 1996 (rozprawa: Mezozoiczna ewolucja i główne linie filogenetyczne ptaków).
W latach 1972–1983 asystent i adiunkt na UW, następnie pracował naukowo w Stanach Zjednoczonych i Niemczech (1983–1998). Od 1998 do 2009 kierownik zakładu Zoologii Kręgowców Instytutu Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2003 profesor tytularny. Obecnie pracownik Pracowni Paleozoologii Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
Autor kilkudziesięciu prac naukowych, dotyczących w szczególności filogenezy ptaków (badał m.in. archeopteryksa – wyszczególnił również rodzaj Wellnhoferia, dotychczas uważany za należący do Archaeopteryx). Jest jednym z autorów książki Mesozoic Birds: Above the Heads of Dinosaurs pod redakcją Luisa Chiappego i Lawrence’a Witmera, w której pisał o rodzinie Archaeopterygidae. Wraz z Peterem Wellnhoferem opisał Archaeornithoides – rodzaj teropoda z grupy celurozaurów.
Andrzej Elżanowski jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych oraz komitetów i rad naukowych, m.in. Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Biologicznych (IUBS) PAN. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe.
Od lat działa na polu humanitarnej ochrony zwierząt. Jest członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Wegetarianin. W 2004 uhonorowany statuetką Przasnyskiego Koryfeusza.

 

Ilość karnetów ograniczona (40 sztuk)!